Choose language

Work with us

UX Specialist

Ahoj!

Witaj na pokładzie Mobile Vikings, jednego z największych niezależnych operatorów komórkowych na polskich wodach. Już od 2013 roku obieramy kurs na wolność, dbanie o użytkowników i współtworzenie razem z nimi rewolucji na skostniałym rynku telekomunikacyjnym. A ponieważ nasza społeczność przekroczyła już liczbę 100 000 Vikingów, roboty jest sporo!

Załoga, która napędza drakkar naszej sieci to już ponad 60 osób. Rośniemy, więc potrzebujemy wprawnych rąk do pracy, które przekują nasze idee w czyny. W naszej załodze przydałby się ktoś, kto z werwą pracuje nad doskonaleniem doświadczenia użytkownika: Specjalista UX.Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • badanie i analiza potrzeb użytkowników oraz tworzenie rozwiązań UX, które wspierają cele biznesowe firmy
 • projektowanie interfejsów użytkownika, w tym wireframe'ów, prototypów i map nawigacyjnych
 • testowanie użytkowników i zbieranie ich opinii, aby ciągle doskonalić projektowane rozwiązania
 • współpraca z zespołem projektowym, programistami oraz innymi interesariuszami w procesie tworzenia produktów
 • utrzymywanie spójności wizualnej i użytkowej produktów w ramach całego ekosystemu Mobile Vikings
 • monitorowanie i analizowanie danych oraz wskaźników dotyczących użyteczności i efektywności interfejsów


Jakie są nasze wymagania?

 • minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu interfejsów użytkownika szczególnie w aplikacjach mobilnych
 • znajomość i swobodna praca w Figmie
 • umiejętność przeprowadzania testów użyteczności i analizy danych użytkowników
 • kreatywność i zdolność myślenia "poza ramkami" w projektowaniu rozwiązań UX
 • doświadczenie w pracy z zespołem projektowym oraz znajomość metodologii Agile/Scrum
 • komunikatywny angielski
 • gotowość do pracy 3 dni w tygodniu z biura we Wrocławiu


Co oferujemy?

 • współpraca B2B
 • hybrydowa forma pracy (3 dni biuro / 2 dni możliwe home office)
 • Dell lub Apple do wyboru oraz pakiet darmowych usług telekomunikacyjnych
 • bycie częścią ekipy, która robi telekom inaczej. Tworzy biznes, który traktuje użytkowników jak ludzi, nie świnki-skarbonki. Jest sobie sama sterem, żeglarzem i okrętem
 • benefity jak wszędzie: Multisport, opieka medyczna, firmowa biblioteka, dzień-z-jakimś jedzeniem, szkolenia itp., itd.


Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują 1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.