Pracuj z nami

E-commerce Specialist

Cześć! Tu Mobile Vikings - wrocławski społecznościowy operator komórkowy. Od przeszło 6 lat staramy się zrewolucjonizować skostniały i nudny rynek telekomunikacyjny, a wielkie budżety przepalane na angaż gwiazd zastępujemy wielkimi… ideami i kreatywnością!

I tak powstał Choca… Viking Store! Internetowy sklep, w którym Vikingowie (nasi użytkownicy) mogą wymieniać swoje skumulowane Gigabajty na gadżety. Brzmi nieprawdopodobnie? Sprawdź! https://mobilevikingspl.ecwid.com

Nadszedł czas na rozwój platformy i tu właśnie zaczyna się Twoja rola. Szukamy E-commerce Specialist, który razem z nami przekuje idee w czyny. Jeśli to brzmi jak Twoje motto - śmiało: wciśnij mocno przycisk APLIKUJ!


Co będziesz robić:

 • zarządzać platformą e-commerce oferującą produkty dla Vikingów,
 • rozwijać portfolio produktów obecnych na platformie,
 • przygotowywać raporty i prognozy dotyczące sprzedaży,
 • zarządzać stanami magazynowymi i prowadzić aktywną promocję produktów nierotujących,
 • realizować cele sprzedażowe,
 • wspierać zespół rozwijający platformę e-commerce,
 • kontrolować i rozwijać platformy sprzedażowe oraz monitorować ich prawidłowe działanie,
 • współpracować z zespołem marketingu Departamentem Awesomeness w zakresie kreowania kampanii budujących ruch na platformie (direct, performance, content marketing),
 • koordynować prace logistyczne oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem platformą.

Pasujesz do nas, jeśli:

 • masz chęć pracy w naszej vikingowej społeczności
 • posiadasz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy związanej z e-commerce i minimum rok jako samodzielny pracownik w tym obszarze,
 • chcesz pracować w projekcie, który dynamicznie się rozwija i lubisz na bieżąco rozwiązywać problemy,
 • nie tylko wiesz co to Google Analytics, ale też raportowanie i konfigurowanie w nim nie jest dla Ciebie czarną magią
 • potrafisz kombinować z CSS/HTML oraz innymi “technicznymi” elementami e-commerce,
 • masz pojęcie o tym jak prowadzić perswazyjną komunikację marketingową i chcesz się w tym obszarze rozwijać,
 • umiesz przygotowywać raporty, których złożoność wykracza poza prostą “tabelę przestawną”, a łączenie danych z różnych źródeł nie sprawia Ci trudności,
 • chcesz podejmować decyzje opierając się na danych,
 • potrafisz sprawnie porozumiewać się po angielsku - prowadzimy w tym języku spotkania i dokumentację.

Teraz nasza kolej - na naszym pokładzie możesz liczyć na:

 • uczciwy pieniądz
 • umowę o pracę lub B2B jeśli wolisz
 • realny wpływ na rozwój firmy
 • mile spędzony czas w ekipie dalekiej od sztywniactwa
 • wzrost swoich umiejętności pod okiem “starych” wyjadaczy
 • dobry sprzęt i miejsce w naszym centrum dowodzenia lub w swoim pokoju, jeśli wolisz pracę zdalną
 • możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (m.in. Multisport, lekcje języka angielskiego, pizza days, eventy, szkolenia)

Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Kontakt:

Jeśli chcesz aplikować na to stanowisko, wyślij proszę swoje CV na jobs@mobilevikings.pl.