Pracuj z nami

Python Developer

Cześć! Miło nam Cię poznać! Jesteśmy Mobile Vikings i od 2013 roku staramy się zrewolucjonizować skostniały i nudny rynek telekomunikacyjny. Wielkie budżety przepalane na angaż gwiazd staramy się zastąpić wielkimi… ideami i kreatywnością! Załoga Vikingów systematycznie się powiększa, a my potrzebujemy silnych i wprawnych rąk do pracy, które przekują idee w czyny. Robimy internety, bo „Internet is a right” - tam czujemy się najlepiej. Jeśli to brzmi jak Twoje motto - śmiało: wciśnij mocno przycisk APLIKUJ!


Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • udział w projektowaniu i rozwoju oprogramowania realizującego konkretne potrzeby biznesowe i wykorzystywanego aktywnie przez dużą grupę użytkowników,
 • dbanie o korzystanie z jak najlepszych zasad, wzorców i praktyk wytwarzania oprogramowania,
 • udział w pracach koncepcyjnych związanych z rozwojem naszych produktów.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • min. 3 letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania w języku Python,
 • doświadczenia w pracy z Django, bazami danych (SQL, noSQL), narzędziami takimi jak Git, Celery, Redis. Memcached, RabbitMQ, Jira,
 • doświadczenia w pracy zgodnie z metodyką Agile,
 • praktycznego doświadczenia w automatycznym testowaniu oprogramowania (testy jednostkowe, integracyjne),
 • znajomości zagadnień z zakresu CI/CD,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole.

Co będzie dodatkowym plusem?

 • doświadczenie w pracy z usługami z ekosystemu AWS, Kubernetesem, Dockerem,
 • znajomość zagadnień z zakresu TDD, DDD, BDD,
 • znajomość technologii frontendowych (JavaScript, HTML, CSS),
 • umiejętności analityczne.

Co oferujemy?

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B,
 • małe zespoły projektowe, nieformalną atmosferę pracy i możliwość realnego wpływu na realizowane zadania,
 • dobry sprzęt do pracy i miejsce w naszym centrum dowodzenia w sercu Wrocławia,
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (m.in. Multisport, lekcje języka angielskiego, pizza days, eventy, szkolenia),
 • możliwość pracy zdalnej.

Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Kontakt:

Jeśli chcesz aplikować na to stanowisko, wyślij proszę swoje CV na jobs@mobilevikings.pl.