Wybierz język

Pomoc i wsparcie

Roaming

Do kogo skierowany jest roaming EU w ramach idei Roam Like at Home?

Idea Rome Like at Home ma zastosowanie w przypadku krótkookresowych wyjazdów w ramach krajów Strefy Euro. Jako operator stosujemy odpowiednie mechanizmy, których celem jest zapobieganie nadużyciom, do których należą:

  • korzystanie z usług w roamingu w celach innych niż okresowe podróże

  • długi okres nieaktywności danej karty SIM w Polsce użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu

  • korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach roamingu

  • zorganizowana odsprzedaż kart SIM na rzecz osób niezamieszkujących na terenie Polski.

W sytuacji wykrycia niewłaściwego wykorzystywania usług, zgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania (pod tabelą 13), do podstawowych cen usług mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty

  • 0,12 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego

  • 0,02 zł za minutę odebranego połączenia głosowego
  • 0,01 zł za wysłaną wiadomość SMS

  • 0,02 zł za wysłaną wiadomość MMS

  • 0,01131520 zł brutto za każdy MB transmisji danych.

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie   5 z 15 uznało to za pomocne
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami! Powrót do Pomoc i wsparcie