Wybierz język
Vikingowie! 19 maja (niedziela) mamy wolne od telefonów. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy w kolejnych dniach. Przez cały czas możecie do nas napisać na: helpdesk@mobilevikings.pl.

Pomoc i wsparcie

Zamówienie karty SIM

Kto może zarejestrować swój numer w Mobile Vikings?

Numer może zostać zarejestrowany na każdą osobę, która ukończyła 13 rok życia i posiada dowód osobisty lub paszport. Podczas rejestracji abonenta będącego osobą fizyczną, weryfikowane są: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną sprawdzane są takie dane, jak: firma, numer identyfikacyjny REGON lub NIP, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie   12 z 16 uznało to za pomocne
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami! Powrót do Pomoc i wsparcie