Work with us

Python Developer

Cześć! Miło nam Cię poznać! Jesteśmy Mobile Vikings i od przeszło 5 lat staramy się zrewolucjonizować skostniały i nudny rynek telekomunikacyjny. Wielkie budżety przepalane na angaż gwiazd staramy się zastąpić wielkimi… ideami i kreatywnością! Możesz jednak odetchnąć z ulgą - nie, nie będziemy oszczędzać na Twoim wynagrodzeniu. Załoga Vikingów systematycznie się powiększa, a my potrzebujemy silnych i wprawnych rąk do pracy, które przekują idee w czyny. Robimy internety, bo „Internet is a right” - tam czujemy się najlepiej. Jeśli to brzmi jak Twoje motto - śmiało: wciśnij mocno przycisk APLIKUJ!


Co będziesz robić:

 • Rozbudowywać serwisy w oparciu o specyfikację
 • Uczestniczyć w pełnym cyklu – od analizy technicznej, poprzez testowanie / pisanie kodu i dokumentacji do poprawy błędów
 • Kreować nowe pomysły, technologie do rozwoju produktów

Pasujesz do nas, jeśli masz TO:

 •  Znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego (Python/Ruby/Go)
 •  min. 2 lata doświadczenia w budowaniu systemów webowych
 •  Płynność w języku angielskim – techniczny i komunikatywny
 •  Start-upowe podejście do nowych technologii
 •  Jesteś team playerem

Chcielibyśmy, żeby to była prawda:

 • Python i Django znasz na poziomie „zabójca niedźwiedzi”
 • Git, SQL/NoSQL, Celery nie są Ci obce
 • posiadasz 3+ lat doświadczenia, również opensource (linki do github, bitbucket mile widziane)

Super jeśli możesz pochwalić się również:

 • Znajomością JavaScript z wykorzystaniem frameworków MVC
 • Pojęciem na tematy automatyzacji i wdrożeń (Docker)

Teraz nasza kolej – na naszym pokładzie możesz liczyć na:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B
 • Możliwość  prowadzenia ciekawych projektów w międzynarodowym środowisku
 • Małe zespoły projektowe (2-5 osób)
 • Nieformalną atmosferę pracy
 • Dobry sprzęt do pracy i miejsce w naszym centrum dowodzenia w sercu Wrocławia
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (m.in. Multisport, lekcje języka angielskiego, pizza days, eventy, szkolenia)

Brzmi fajnie? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji." Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy: I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492. II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław. III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda. IV. Odbiorcy danych Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. V. Okres przechowywania Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji. VI. Prawa, które Ci przysługują 1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. VII. Dodatkowe informacje Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału."

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.