Pomoc i wsparcie

Przeniesienie numeru

Chcę przenieść numer do Mobile Vikings. Co należy zrobić, jak wygląda proces?

Przeniesienie numeru jest proste :) Wystarczy zamówić kartę z opcją przeniesienia numeru i wypełniając formularz na naszej stronie, zwrócić uwagę na to, by wprowadzone w nim dane były zgodne z danymi, jakie przypisane są do tego numeru w systemie Twojego obecnego operatora.

Dane wymagane podczas przeniesienia numeru zarejestrowanego na osobę fizyczną:

 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL
 • Numer dokumentu tożsamości, na przykład dowodu osobistego lub paszportu
 • Nazwa obecnego operatora
 • MSISDN - czyli obecny numer telefonu

Dane wymagane podczas przeniesienia numeru zarejestrowanego na działalność gospodarczą:

 • Nazwa firmy
 • NIP
 • REGON
 • Numer KRS
 • Nazwa obecnego operatora
 • MSISDN - czyli obecny numer telefonu

Kolejnym krokiem zamówienia jest wybór terminu transferu. Dla numeru na kartę możesz wybrać dowolną datę, ponieważ z obecnym operatorem nie jesteś związany umową. W przypadku numeru na abonament, masz do wyboru jedną z trzech opcji:

 • konkretny dzień - jeśli nie zostanie zachowany wymagany okres wypowiedzenia, dotychczasowy operator może naliczyć karę umowną,
 • na koniec okresu wypowiedzenia - termin zostanie wyznaczony przez obecnego operatora na koniec najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego. Jeśli nadal obowiązuje Cię umowa, operator może naliczyć karę związaną z niezachowaniem jej warunków,
 • na koniec umowy - obecny operator ustali termin na koniec kontraktu lub na koniec pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego po okresie obowiązywania umowy. Jeśli jesteś związany umową na czas określony i nie chcesz, by operator naliczył karę za jej wcześniejsze rozwiązanie, powinieneś wybrać właśnie tą opcję.

Ostatnim etapem zamówienia jest opłacenie wybranego przez Ciebie pierwszego doładowania, które dostępne będzie na vikingowej karcie od dnia aktywacji numeru w naszej sieci.

Karta wraz z dokumentami zostanie do Ciebie wysłana za pomocą kuriera, który potwierdzi Twoje dane w stosownym oświadczeniu. Spodziewając się wizyty kuriera, przygotuj swój dowód osobisty, ponieważ jest on niezbędny do weryfikacji danych. Jeśli chodzi o dokumenty związane z przeniesieniem, również podpiszesz je w obecności kuriera, który następnie przekaże je nam wraz z oświadczeniem dotyczącym poprawności danych. Po otrzymaniu dokumentów, będziemy mogli rozpocząć proces transferu Twojego numeru. Wniosek zostanie wysłany do obecnego operatora, który w zależności od wybranego trybu przeniesienia, zaakceptuje, bądź wyznaczy termin transferu. Jeśli wszystko będzie w porządku, jedyne co powinieneś zrobić, to poczekać na dzień przeniesienia i sprawdzać wiadomości od nas - o postępach w procesie będziesz informowany drogą mailową lub smsową.

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie   90 z 105 uznało to za pomocne
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami! Powrót do Pomoc i wsparcie