Pracuj z nami

Product Manager

Mobile Vikings to społecznościowy niezależny operator telefonii komórkowej, który nie powiela schematów. Dlatego jesteśmy siecią ludzi a nie numerów.

Chcemy współtworzyć zachwycające doświadczenie klienta i chcemy inspirować ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze.

Lubisz dbać o coś przez długi czas i widzieć jak staje się lepsze? W Mobile Vikings budujemy nowy, lepszy rynek telekomunikacyjny w Polsce i chcemy Ci zaproponować pracę, dzięki której staniesz się współautorem tych zmian. Dostarczamy dla naszych ViQueen i Vikingów najlepsze rozwiązania produktowe, w postaci naszej oferty szytej na miarę dla tych, którzy nie lubią kompromisów i wybierają smart rozwiązania. Szukamy kogoś, kto będzie opiekował się naszymi projektami i dbał o ich rozwój, kto kocha i rozumie świat nowych technologii, ma doświadczenie w pracy na rynku telco, fintech, płatności online.


Czego oczekujemy na tym stanowisku::

 • "Oddychania" produktem którym będziesz się opiekowała/opiekował
 • Opracowania planu rozwoju produktu oraz planów sprzedaży
 • Wprowadzania nowych produktów oraz udoskonalania i modyfikowania istniejących
 • Kwestionowania przyjętych i utartych schematów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • Tworzenia analiz finansowych dla produktu
 • Pozycjonowania cenowego oraz przygotowania ROI dla produktu
 • Umiejętności pracy z liczbami, danymi i faktami. Wnioskowania na podstawie obserwowanych zjawisk i prawidłowości
 • Gotowości do przyjmowania celów dla realizacji i przygotowywania rozsądnych planów wdrożeniowych
 • Współpracy z działem IT, prawnym, marketingu, finansów w celu opracowania strategii rozwoju produktu
 • Gry zespołowej, umiejętności przyjmowania perspektywy innych zespołów i szukania wspólnie rozwiązań
 • Nastawienia na efekt i sprawnego zarządzania sobą w czasie
 • Analizowania grupy docelowej, zbierania feedbacku od klientów
 • Przygotowywania analiz o sytuacji

Aplikuj jeśli:

 • Hasła takie jak Agile, Sprint, Planning, Scrum i Kanban, Lean Start Up, nie są Ci obce
 • Interesują Cię nowe technologie, podejście „mobile first”, fintech, aplikacje, platformy e-commerce
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu produktami i rozumiesz dlaczego użytkownicy kochają je bądź ich nienawidzą
 • Rozumiesz czym jest model subskrypcyjny i masz pomysły jak budować lojalność w zachowaniach konsumenckich
 • Masz doświadczenie na stanowisku PM bądź PO,
 • Lubisz dowozić KPIe
 • Umiesz mówić w języku naszych sojuszników z USA 😊

Z naszej strony:

 • Fajne pieniądze
 • Dobry sprzęt do pracy
 • Biuro w centrum miasta, możliwość pracy zdalnej lub z biura
 • Kawa i Pizza Day
 • Elastyczne godziny pracy
 • Nastawione na innowacje środowisko pracy
 • Opcja na bycie sportowcem z Multisportem
 • Opcja na szlifowanie angielskiego na lekcjach w biurze

Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Kontakt:

Jeśli chcesz aplikować na to stanowisko, wyślij proszę swoje CV na jobs@mobilevikings.pl.