Wybierz język

Pracuj z nami

PCC Specialist

Ahoj!

Witaj na pokładzie Mobile Vikings, jednego z największych niezależnych operatorów komórkowych na polskich wodach. Już od 2013 roku obieramy kurs na wolność, dbanie o użytkowników i współtworzenie razem z nimi rewolucji na skostniałym rynku telekomunikacyjnym. A ponieważ nasza społeczność przekroczyła już liczbę 100 000 Vikingów, roboty jest sporo!

Załoga, która napędza drakkar naszej sieci to już ponad 60 osób. Rośniemy, więc potrzebujemy wprawnych rąk do pracy, które przekują nasze idee w czyny. Szukamy Specjalisty lub Specjalistki PCC.Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • definiowanie parametrów wartościowego ruchu, jaki chcemy pozyskać na stronie i pozyskiwanie go
 • operacyjna realizacja kampanii PPC
 • analiza danych statystycznych kont reklamowych, rekomendowanie i wdrażanie zmian
 • ustalanie i ocena parametrów skuteczności kampanii, testowanie różnych wariantów rozwiązań w celu ulepszania wyników


Jakie są nasze wymagania?

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (ok. 2-3 lata)
 • umiejętność ustawiania celów kampanii reklamowych
 • praktyczna znajomość realizacji kampanii na FB i Instagramie
 • umiejętność pracy z frazami kluczowymi i z wykluczeniami fraz
 • znajomość FB Ads, Google Ads
 • doświadczenie w pozyskiwaniu leadów (w odróżnienia od sprzedaży leadów)
 • znajomość analityki webowej (Google Analytics, Looker Studio/dawniej Google Data Studio)
 • umiejętności analityczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywna znajomość angielskiego


Co oferujemy?

 • fajną, rozwojową rolę, która da Ci spore możliwości samodzielnego działania w obszarze PCC
 • współpracę z sympatycznym zespołem szalonych Vikingów, w biurze w centrum Wrocławia
 • rynkowe wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • hybrydowy model pracy (3 dni biuro / 2 dni home office)
 • możliwości korzystania z Multisport, Luxmed, szkoleń wewnętrznych i innych benefitów
 • dobry sprzęt do pracyBrzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.


Kontakt:

Jeśli chcesz aplikować na to stanowisko, wyślij proszę swoje CV na jobs@mobilevikings.pl.