Work with us

Specjalista do spraw obsługi klienta

Jesteśmy Vikingami. Nasza misja to tworzenie prawdziwych więzi między ludźmi, po obu stronach słuchawki. Mobile Vikings to społecznościowy niezależny operator telefonii komórkowej, który nie powiela schematów. Dlatego jesteśmy siecią ludzi a nie numerów.

Chcemy współtworzyć zachwycające doświadczenie klienta i chcemy inspirować ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze.

Nie jesteśmy wielką korporacją, nasz team liczy blisko 45 osób, wierzymy jednak, że będąc małą firmą, mamy również obowiązek wywierać pozytywny wpływ na ludzi. Nie jesteśmy naiwni, ale chcemy iść tą trudną drogą. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie zainspirować inne firmy i ludzi, tak jak inne firmy i zainspirowali nas.

Jesteśmy dumni, że jesteśmy najbardziej zorientowanym na klienta graczem w branży telekomunikacyjnej w Polsce. Co tu dużo mówić, my nie mamy klientów, a vikingów, których po prostu uwielbiamy!

Polskie morza telekomunikacji podbijamy od grudnia 2013 roku. Rodzina Vikingów systematycznie się powiększa, co sprawia, że szukamy Help Desk Heroes, którzy dołączą do naszej ekipy. Jeśli lubisz wyzwania i konsekwentnie dążysz do celu- nie czekaj! Wyślij do nas swoje CV i twórz razem z nami Mobile Vikings!


Co będziesz robić:

 • Pomagać zagubionym użytkownikom mailowo i telefonicznie w języku polskim i angielskim.
 • Popularyzować naszą usługę z użyciem maili i telefonu.
 • Wspierać przez Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) - tak, wymagamy siedzenia na Facebooku.
 • Współpracować z naszym partnerem infrastrukturalnym.
 • Realizować wspaniałe plany podboju rynku i czynnie uczestniczyć w życiu firmy.
 • Pozyskiwać nowych Vikingów.

Pasujesz do nas, jeśli masz TO:

 • Min. rok doświadczenia we wspieraniu klientów
 • Potrafisz dogadać się z ludźmi i budować fajne relacje
 • Mówisz ładnie i składnie i piszesz bez byków
 • Wiesz jak korzystać z mediów społecznościowych
 • Pisanie i mówienie po angielsku nie jest Ci obce
 • Drużyna to dla Ciebie coś więcej, niż suma jednostek
 • Wiesz z grubsza, co piszczy w telekomunikacji
 • Masz czas, by pracować na zmiany
 • Nie boisz się realizować celu sprzedażowego
 • No i jesteś szalony!

Teraz nasza kolej – jeśli powyższe nie stanowi dla Ciebie tajemnic, możesz liczyć na:

 • Fajny pieniądz
 • Atrakcyjny program premiowy oprócz podstawowego wynagrodzenia
 • Umowę o pracę i elastyczny grafik
 • Udział w ciekawych projektach marketingowych, akcjach pomocowych, eventach
 • Mile spędzony czas w ekipie dalekiej od sztywniactwa
 • Możliwość rozwoju, kursy i szkolenia
 • Dobry sprzęt i miejsce w naszym Centrum Dowodzenia w sercu Wrocławia
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (m.in. Multisport, lekcje języka angielskiego, pizza days, eventy)
 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej
 • Możliwość przychodzenia do biura z ukochanym czworonogiem

Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.