Work with us

Social Media and Influencer Marketing Specialist

Ahoj! Witaj na pokładzie Mobile Vikings , jednego z największych niezależnych operatorów komórkowych na polskich wodach. Nie zajmujemy się jednak rabowaniem, gwałceniem i paleniem - tę niszę zajęły już konkurencyjne sieci ¯\_(ツ)_/¯ Zamiast tego od 8 lat obieramy kurs na wolność, dbanie o użytkowników i współtworzenie razem z nimi rewolucji na skostniałym rynku telekomunikacji. A ponieważ żegluje już z nami 85 000 Vikingów, roboty jest sporo!

W naszej załodze przydałby się ktoś, kto z radością przemierza bezkresne morza i oceany social mediów, gromadzi w swojej głowie skarby w postaci memów, śmiesznych kotków i obrazków, a w systemie reklamowym uniwersum META czuje się jak Viking na drakkarze. Inaczej mówiąc: szukamy kolejnego Vikinga na stanowisko Social Media and Influencer Marketing Specialist w wersji średniak lub starszak. Konkrety!


Twój zakres obowiązków

 • Walczenie o uwagę i zainteresowanie naszych Vikingów (a także osób z innych okrętów) za pomocą fajnego contentu na Instagramie.
 • Oddawanie Instagramowi worków złota w zamian za promowanie naszych treści, monitorowanie jak działa to na Vikingów i raportowanie o tym reszcie załogi.
 • Rozmawianie z naszymi Vikingami i odpowiadanie na ich komentarze w serwisach: Instagram, YouTube, Google Play, App Store, a czasem także Facebook i Twitter.
 • Śledzenie co się dzieje na pokładach innych fajnych instagramowych kont i co najlepiej WPŁYWA na zaangażowanie fanów.
 • Monitorowanie, co szepczą o nas inni.
 • Wspieranie całego naszego firmowego okrętu w działaniach mających na celu podbicie serc naszych użytkowników.
 • Opiekowanie się WPŁYWowymi Instagramerami, którzy są ambasadorami naszej marki.

Nasze wymagania

 • Jesteś sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Czyli masz co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu konta na Instagramie (działania płatne i organiczne). Tu nie ma negocjacji - jest to warunek konieczny, a najlepiej potwierdzony przez portfolio Twoich internetowych podbojów.
 • Posługujesz się językiem polskim równie dobrze jak Viking mieczem.
 • Robisz proste grafiki do SoMe, które nie wyglądają jakby były stworzone za pomocą topora.
 • Rozumiesz zwrot “Don’t waste your time looking back. You’re not going that way” (możesz uzyskać dodatkowe punkty, gdy nam powiesz, z jakiego serialu pochodzi ten cytat). Czyli angielski - najlepiej płynny.
 • Przyjaźnisz się lub co najmniej znasz Business Managera oraz Ads Managera.
 • Rozwinąłeś żagle w serwisie w LinkedIn i masz doświadczenie w monitoringu mediów, aby wiedzieć skąd napływają przyjazne lub wrogie okręty.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na UOP lub stała współpraca w oparciu o B2B, skutkujące otrzymywaniem raz w miesiącu worka złota wartego 6500 -8500 zł brutto.
 • Elastyczne godziny pracy. Można sobie pospać lub wręcz przeciwnie.
 • Możliwości nadawania zarówno z macierzystego portu, jak i z naszego Centrum Dowodzenia przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Warto się w nim pojawiać, gdyż bywają w nim rozmaite pieski.
 • Maszyny do pisania i scrollowania głupot, kiedy nikt nie patrzy (Dell/Apple) oraz darmowych usług telekomunikacyjnych.
 • Pracę w zespole tak dynamicznym, że czasem sam zapomina, dokąd płynie.
 • Bycie częścią ekipy, która robi telekom inaczej. Tworzy biznes, który traktuje użytkowników jak ludzi, nie świnki-skarbonki. Jest sobie sama sterem, żeglarzem i okrętem.
 • Benefity jak wszędzie: Multisport, opieka medyczna, dzień-z-jakimś-jedzeniem, szkolenia itp., itd.

Brzmi fajnie? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.