Work with us

Senior Web Traffic Manager

Ahoj! Miło nam Cię poznać!

Jesteśmy Mobile Vikings - wirtualny społecznościowy operator komórkowy. Od 2013 roku rewolucjonizujemy skostniały rynek telekomunikacyjny.
Załoga, która napędza drakkar naszej sieci to 50 osób oraz przeszło 85 000 użytkowników.
Rośniemy, więc potrzebujemy wprawnych rąk do pracy, które przekują idee w czyny.

Jacy jesteśmy?
Robimy telekom po swojemu - alternatywę dla wielkich korporacji. Gramy fair, wyznajemy zasadę “Dla Swoich Wszystko!” i działamy po prostu jak ludzie, nie boty. Jeśli to brzmi jak Twoje miejsce, śmiało - wciśnij mocno przycisk APLIKUJ!


Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • przygotowanie i wdrażanie strategii zapewniającej jak najwyższy, wartościowy ruch na stronie internetowej
 • projektowanie, testowanie i wdrażanie działań przyciągających większą liczbę użytkowników do witryny
 • monitorowanie liczby wejść na stronę internetową i śledzenie przepływów użytkowników
 • wdrożenie i analiza mierników ruchu (np. średni czas na stronie, bounce rate)
 • zarządzanie wdrożeniem planu komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych (IF, FB, YT itp.)
 • współpraca z zewnętrznymi agencjami przy tworzeniu kampanii w mediach cyfrowych (SEA, SMA, kampanie video), mierzenie ich skuteczności i rekomendowanie działań poprawiających wyniki
 • analiza trendów, wyników strony i wyników sprzedażowych, raportowanie i wdrażanie działań rozwojowych
 • korzystanie z różnych, stale zmieniających się narzędzi, dobierania ich pod nasze projekty, by osiągnąć założone przez Ciebie i firmę wyniki.

Jakie są nasze wymagania?

 • doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingu cyfrowego
 • umiejętność definiowania wskaźników efektywności marketingu cyfrowego i analizowania wyników
 • doświadczenie w pracy z konceptami podróży klienta (Customer Journey) i persony marketingowej
 • biegłe posługiwanie się narzędziami analitycznymi (Google Analytics)
 • bardzo wysokie umiejętności analizy, łatwość pracy z liczbami
 • elastyczność w myśleniu, nieszablonowe podejście
 • orientacja na cel
 • dużym plusem będzie znajomość HTML, PHP, XML, Javascript, SQL
 • komunikatywny angielski

Co oferujemy?

 • dużą swobodę działania - możliwość współtworzenia działu New Sales w firmie
 • udział w dynamicznym rozwoju firmy opartej na jakości i na graniu fair - to wg nas zawsze daje świetny wynik
 • nieformalną atmosferę pracy w kameralnych zespołach projektowych
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dużą elastyczność
 • miejsce w naszym centrum dowodzenia w sercu Wrocławia
 • współpraca w oparciu o umowę B2B
 • możliwość korzystania z benefitów (m.in. Multisport, opieka medyczna, bony na pyszne.pl, eventy, szkolenia)

Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.