Choose language

Work with us

Product Owner

Ahoj!

Witaj na pokładzie Mobile Vikings, jednego z największych niezależnych operatorów komórkowych na polskich wodach. Już od 2013 roku obieramy kurs na wolność, dbanie o użytkowników i współtworzenie razem z nimi rewolucji na skostniałym rynku telekomunikacyjnym. A ponieważ nasza społeczność przekroczyła już liczbę 100 000 Vikingów, roboty jest sporo!

Załoga, która napędza drakkar naszej sieci to już ponad 60 osób. Rośniemy, więc potrzebujemy wprawnych rąk do pracy, które przekują nasze idee w czyny. W naszej załodze przydałby się ktoś, kto z werwą poprowadzi projekty we współpracy z zespołem programistów: Product Owner.Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • definiowanie zakresu projektów, celów i rezultatów, które będą wspierać cele biznesowe ustalane we współpracy z przełożonym i interesariuszami
 • prowadzenie projektów IT przez wszystkie cykle ich życia, od analizy i planowania, poprzez implementację, testy, wdrożenie i utrzymanie
 • planowanie zasobów ludzkich, harmonogramów oraz budżetów niezbędnych do prowadzenia projektu
 • ocena ryzyka towarzyszącego realizacji projektu i opracowanie scenariuszy na wypadek sytuacji kryzysowych
 • ustalanie priorytetów w zespole IT na podstawie zadań w backlogu
 • dbanie o przepływ dokumentacji i informacji w zespole oraz partnerami biznesowymi
 • utrzymywanie i aktualizowanie dokumentacji projektu


Jakie są nasze wymagania?

 • minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów biznesowych
 • koniecznie doświadczenie w tworzeniu lub rozwoju aplikacji Adroid/iOS
 • zaawansowane kompetencje planowania, tworzenia harmonogramów oraz budżetowania projektów
 • doświadczenie w pracy z zespołem IT, w metodyce scrum
 • tworzenie backloga dla działu IT
 • określanie wymagań projektowych, tworzenie dokumentacji projektu, specyfikacji
 • doświadczenie we współpracy z developerami Android /iOS
 • raportowanie i prezentowanie postępu projektu dla przełożonego oraz członków projektów
 • umiejętność oceny ryzyka projektowego
 • komunikatywny angielski
 • gotowość do pracy 3 dni w tygodniu z biura we Wrocławiu


Co oferujemy?

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na UoP lub współpraca B2B
 • hybrydowa forma pracy (3 dni biuro / 2 dni możliwe home office)
 • Dell lub Apple do wyboru oraz pakiet darmowych usług telekomunikacyjnych
 • bycie częścią ekipy, która robi telekom inaczej. Tworzy biznes, który traktuje użytkowników jak ludzi, nie świnki-skarbonki. Jest sobie sama sterem, żeglarzem i okrętem
 • benefity jak wszędzie: Multisport, opieka medyczna, firmowa biblioteka, darmowy parking w centrum miasta, dzień-z-jakimśjedzeniem, szkolenia itp., itd.Brzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.


Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.