Vikings! In the current difficult situation, we are fully operational and all available to you. Call, write, do not be afraid and stay home! You can find more information here.

Work with us

Help Desk Agent

Czy chcesz chodzić do pracy z uśmiechem na twarzy? Codziennie mierzyć się z nowymi wyzwaniami, a przy okazji dobrze się bawić?

Vikingowie polskie morza telekomunikacji podbijają już od 5 lat. Kiedyś, aby nawiązać kontakt, trzeba było drakkarem pokonać wielkie wody - teraz, żeby się połączyć, wystarczy wejść na pokład Mobile Vikings.

Rodzina Vikingów systematycznie się powiększa, co sprawia, że szukamy Help Desk Heroes, którzy dołączą do naszej ekipy. Jeśli lubisz wyzwania i konsekwentnie dążysz do celu- nie czekaj! Wyślij do nas swoje CV i pomóż innym się połączyć!


Co będziesz robić:

 • Pomagać zagubionym Vikingom w potrzebie, mailowo i telefonicznie, w języku polskim i angielskim.
 • Wspierać przez Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) - tak, wymagamy siedzenia na Facebooku.
 • Popularyzować naszą usługę z użyciem maili i telefonu.
 • Pozyskiwać nowych Vikingów.
 • Wysyłać korespondencję do użytkowników.
 • Współpracować z naszym partnerem infrastrukturalnym.
 • Brać udział w projektach i testować nowe rozwiązania.
 • Realizować wspaniałe plany podboju rynku i czynnie uczestniczyć w życiu firmy.

Pasujesz do nas, jeśli masz TO:

 • Chęć pracy w naszej społeczności.
 • Co najmniej rok doświadczenia we wspieraniu klientów.
 • Potrafisz dogadać się z ludźmi i budować fajne relacje.
 • Mówisz ładnie i składnie i piszesz bez byków.
 • Wiesz jak korzystać z mediów społecznościowych.
 • Pisanie i mówienie po angielsku nie jest Ci obce.
 • Drużyna to dla Ciebie coś więcej, niż suma jednostek.
 • Wiesz z grubsza, co piszczy w telekomunikacji.
 • Masz czas, by pracować na zmiany.
 • Jesteś gotowy by zostać Vikingiem niosącym pomoc innym.

Teraz nasza kolej - na naszym pokładzie możesz liczyć na:

 • Dobry pieniądz.
 • Umowę o pracę i elastyczny grafik.
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej.
 • Udział w ciekawych projektach.
 • Mile spędzony czas w ekipie dalekiej od sztywniactwa.
 • Rozwój swoich umiejętności.
 • Dobry sprzęt i miejsce w naszym Centrum Dowodzenia w sercu Wrocławia.
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (m.in. Multisport, lekcje języka angielskiego, pizza days, eventy).

Brzmi fajnie? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji." Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy: I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492. II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław. III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda. IV. Odbiorcy danych Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. V. Okres przechowywania Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji. VI. Prawa, które Ci przysługują 1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. VII. Dodatkowe informacje Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału."

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.