Work with us

Frontend Developer, Wrocław

Mobile Vikings to operator telefonii komórkowej. Polski rynek podbijamy od grudnia 2013 roku. Rodzina Vikingów systematycznie się powiększa co sprawia, że szukamy ludzi, którzy dołączą do naszej ekipy. Robimy internety, bo „Internet is a right” - tam czujemy się najlepiej, ale na żywo też nas można spotkać – lubimy się pojawić na dobrych imprezach, festiwalach i konferencjach.

Podstawowe obowiązki:

 • Budowa i utrzymanie aplikacji webowych,
 • Uczestnictwo w pełnym cyklu rozwoju produktów,
 • Doświadczenie w pracy w zespołach Scrumowych.

Pasujesz do nas, jeżeli  dobrze znasz się na : 

 • HTML, XHTML oraz HTML-5
 • CSS i frameworkach CSS 
 • JavaScript, jQuery, znajomość frameworków np. AngularJS, ReactJS
 • Zeplin, Invision, Photoshop, Illustrator, ...

Biegły angielski i 2 lata doświadczenia są konieczne.

Jesteś dla nas stworzony jeżeli możesz pochwalić się dodatkowo:

 • Znajomością wzorców projektowych i frameworków MV*
 • Zmysłem estetycznym i doświadczeniem w projektowaniu UI/UX,
 • Znajomością SQL i Phyton (Django)
 • Projektujesz Aplikacje webowe

Teraz nasza kolej – jeśli powyższe nie stanowi dla Ciebie tajemnic, możesz liczyć na:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, 
 • Zatrudnienie B2B i elastyczne godziny pracy,
 • Doświadczone i dobrze zorganizowane zespoły,
 • Multisport,
 • Najlepszy sprzęt oraz biuro w centrum miasta,
 • Świetną atmosferę oraz pracę w młodym zespole bez korporacyjnych metod

Brzmi fajnie? Zostań jednym z nas - Aplikuj!

Nie zapomnij do swojego CV dodać:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji." Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:
"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy: I. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492. II. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Tęczowa 13/210, 53-601 Wrocław. III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda. IV. Odbiorcy danych Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. V. Okres przechowywania Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji. VI. Prawa, które Ci przysługują 1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. VII. Dodatkowe informacje Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału."

Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.