Choose language

Work with us

Digital Analyst

Ahoj!

Witaj na pokładzie Mobile Vikings, jednego z największych niezależnych operatorów komórkowych na polskich wodach. Już od 2013 roku obieramy kurs na wolność, dbanie o użytkowników i współtworzenie razem z nimi rewolucji na skostniałym rynku telekomunikacyjnym. A ponieważ nasza społeczność przekroczyła już liczbę 100 000 Vikingów, roboty jest sporo!

Załoga, która napędza drakkar naszej sieci to już ponad 60 osób. Rośniemy, więc potrzebujemy wprawnych rąk do pracy, które przekują nasze idee w czyny. W naszej załodze przydałby się ktoś, kto tak jak my wierzy, że karta SIM to tylko początek. Ktoś, kto lubi swoją pracę, chce się w niej rozwijać i próbować nowych rzeczy. Potrzebujemy na naszym pokładzie Analityka z prawdziwego zdarzenia!Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • konfiguracja narzędzi Google wspierających analitykę (Google Analytics 4, Google Tag Manager, BigQuery)
 • tracking użytkownika na różnych etapach ścieżki zakupowej/lejka sprzedaży
 • dążenie do zrozumienia zachowania użytkowników na witrynie internetowej i w aplikacji mobilnej
 • ewaluacja zmian w kampaniach performance marketingu
 • integracja danych z różnych źródeł z wykorzystaniem BigQuery
 • przygotowywanie data-setów w BigQuery pod dalszą integrację z Tableau
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu w celu przekazania wiedzy i organizacji pracy
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu analityki webowej-mobilnej
 • współpraca z zespołami produktowymi, IT, marketingiem oraz sprzedażą przy wsparciu aktualnego biznesu, a także rekomendowanie zmian w ofertach i modelach sprzedażowych
 • tworzenie wizualizacji danych, przyjaznych użytkownikowi raportów i dashboardów (z wykorzystaniem Google Analytics 4 / Tableau)
 • inicjowanie projektów mających na celu rozwój nowych narzędzi do analizy danych
 • czynny udział w zmianie kultury organizacji w kierunku „data-driven decision making”


Jakie są nasze wymagania?

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • samodzielność i umiejętność inicjowania nowych pomysłów w zakresie analiz
 • gotowość do ciągłego rozwoju (motywacji w zakresie samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy)
 • kreatywność we wdrażaniu nowych rozwiązań
 • doświadczenie związane z analizą danych - min. 2-3 lata
 • zaawansowana znajomość narzędzi Google (Google Analytics 4, Google Tag Manager, BigQuery …)
 • dobra znajomość SQL (PostgreSQL)
 • znajomość dodatkowych narzędzi wspierających analitykę webowo-mobilną (np. Amplitude) oraz doświadczenie w ich wdrażaniu będzie dużym atutem
 • mile widziana znajomość Tableau


Co oferujemy?

 • ciekawą pracę w młodej i szybko rozwijającej się organizacji
 • dużą swobodę w kreowaniu własnego stanowiska pracy i zakresu obowiązków
 • dobrą atmosferę w „młodym i dynamicznym zespole”, ale bez „owocowych czwartków”
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności/doświadczenia (UoP lub B2B)
 • biuro w centrum Wrocławia
 • hybrydowy model pracy (3 dni biuro / 2 dni home office)
 • opcja na stanie się sportowcem z kartą Multisport
 • opcja na ubezpieczenie medyczne Luxmed
 • dobry sprzęt do pracyBrzmi interesująco? Zostań jednym z nas - Aplikuj!


Nie zapomnij do swojego CV dodać:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VikingCo Poland sp. z o. o. oraz podmioty przetwarzające do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji."
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana.


Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przy rekrutacji:

"Wypełniając obowiązek z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest VikingCo Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000484436, posiadająca numer NIP: 8971793-639 i REGON: 022284492.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@mobilevikings.pl lub pisemnie na adres: VikingCo Poland sp. z o.o., ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
III. Cele przetwarzania i podstawa prawna Dane osobowe będziemy przetwarzać do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy – zgodnie z przepisami prawa – przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim i pocztowym, firmom księgowym, rachunkowym, prawniczym, informatycznym, podwykonawcom naszych usług, firmom świadczących usługi benefitów oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
V. Okres przechowywania
Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub w przypadku rekrutacji ciągłej przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji.
VI. Prawa, które Ci przysługują
1. Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W zakresie przetwarzania, które oparte jest na wyrażonej zgodzie w dowolnym momencie masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII. Dodatkowe informacje
Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia w niej udziału.


Contact:

If you want to apply, send your CV to jobs@mobilevikings.pl.